Jongeren

Jongeren ervaren steeds vaker dat ze worden overspoeld door informatie en de druk die aanwezig is in de huidige maatschappij. Steeds vaker is er al op jonge leeftijd sprake van te veel stress die leidt tot slecht slapen. Steeds minder goed functioneren en een toenemende onzekerheid.

Service to be one heeft een traject voor jongeren dat gericht is om goed in je vel blijven te komen ondanks alle veranderingen om je heen. Door de signalen te herkennen en tijdig aan de bel te trekken, kan er veel ellende worden voorkomen. De begeleiding is individueel maatwerk met een geïntegreerde aanpak. Deze geïntegreerde aanpak maakt gebruik van het feit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bewustwording van gedachtenpatronen, gevoelspatronen en gedragspatronen maken dat je je eigen regie neemt en je bewust kan kiezen voor wat je wilt in deze wereld waarin verandering de enige constante lijkt. Je krijgt tussen de sessie door opdrachten mee zodat je tot nadenken wordt aangezet en je bewust kan kiezen voor een goede balans in je leven en persoonlijke groei.

1. Inzicht in jezelf.
2. Bewustwording en creëren van een goede balans.
3. Groei en ontwikkeling.

Binnen 4 sessies is er vaak al een merkbare verbetering en binnen 3 maanden merk je dat je makkelijker bewuste keuzes kan maken voor een goede balans waarbij je zelf beter tot je recht komt.

Het resultaat is dat je inzicht hebt in het ontstaan van een te hoog stressniveau en daardoor dingen anders kan doen om dit te voorkomen. Dit scheelt een deuk in je zelfvertrouwen en je welzijn. In dit traject wordt bewustwording van gedachten-, gevoels-, en gedragspatronen gerealiseerd. Belemmerende patronen worden doorbroken en verandert in patronen die wel ondersteunend zijn. Je krijgt het inzicht in wie je écht bent en kunt zo dicht bij jezelf en je eigen kracht blijven. Je leert om gezond om te gaan met emoties, zodat je deze echt los kan laten. Je leert wat de grenzen zijn van je eigen lichaam en geest, zodat je tijdig grenzen kan stellen. Daarbij leer je dit op een assertieve manier te doen, zodat je wordt gehoord. Je zelfvertrouwen groeit, evenals een gezonde mentale en emotionele balans. Je weet je telkens opnieuw te verbinden met je innerlijke rust en kan daardoor vanuit je authentieke kracht leren leven en werken. Dat samen garandeert een duurzame transformatie naar de beste versie van jezelf.